ارسال نظر

  • شما به بزرگی خودتون ببخشید
    هم یه وقتایی وقت نداریم ویرایش کنیم هم یه گوشی با صفحه نمایش دو اینچ در سه اینچ داریم با چشمانی ظعیف
    ما که کسی نداریم تبلت بهمون هدیه بده