ارسال نظر

  • غیر از استثناها ، پولدارها همچین آدم حسابی هم نیستند ، حضرت علی علیه السلام میفرمایند ، ندیدم مالها ، مگر حق و حقوق دیگران را پایمال کرده باشند .