ارسال نظر

  • این چه طرز نشسته خانم هاشمی؛ دستت رو هم طوری گرفتی که نصف ساقت پیدا شده
    البته یادمان نرفته که گفتی: اسلام باید بروز بشه، بعضی از علما گفتن دست دادن زن با نامحرم جایزه