ارسال نظر

  • درضمن اگه من وضع خوبی ندارم مقصر همین ها هستن انقدر گرانی هست که شبانه روز کار کنی باز کم می یاری بعدش همه رو اینا کیسه گذاشتن انداختن گردنشون واسه اینه ما به قول جنابعالی پاچه خوار نداریم وبدبختیم