ارسال نظر

 • خانم فائزه هاشمی افاضه فرموده: شما که چندهمسری را آزاد کردید چند شوهری را هم آزاد کنید!!
  این خانم اگر ذرّه ای علم و شعوری درباره این مسئله داشت میرفت تا بفهمد که ذات مرد چندهمسریه و ذات زن تک همسری که علم بیولو ژیک و روانشناسی اون رو تائید میکنن
  و اگر علم شعور میداشت می فهمید که در اسلام اصل بر تک همسری و ازدواج دائمه و چندهمسری در شرایطی خاص و با شرط اجرای عدالت و اجازه زن اول مجازه
  و بعضی از خانم ها با این مسئله مشکلی ندارن
  حالا به شما چه ربطی داره
  و صیغه(ازدواج موقتی بر مدت توافقی برای تشکیل خانواده موقت)هم برای اونهاییه که امکان ازدواج دائم براشون فراهم نباشه که میتونن تمدیدش کنن و یا به دائم تبدیلش کنن
  نه برای هر کسی که نیازی به اون نداره..
  فائزه خانم پدر تو مدتی مسئولیتی در ایران داشت و با همه بدی ها و خوبی هایی که احیاناً داشت مرد و تموم شد و رفت
  حالا تو دیگه چکاره ای که تز میدی و جنجال راه اندازی میکنی!؟
  حق همینه که این مسئله چندان مهم نیست و اصلاً معضل محسوب نمیشه تا اینقدر روش مانور بدن و قضایا را وارونه جلوه بدن
  احتمال زیاد چیز بزرگتریه که توی این هیاهوهای بیخودی میخوان پوشانده بشه تا سوء استفاده هایی که مدّ نظر دارن رو انجام بدن
  و با اسلام به طور غیرمستقیم و علنی مخالفت کنن