ارسال نظر

  • والا چیزی که از اوضاع و احوال مردم چه اقتصادی چه دینی چه روحی روانی عیان است چه حاجت به بیان است!کشوری که از غنی ترین کشورهای دنیاست جایگاه مردمش این نیست دقیق بگید مقصر کیست؟؟؟؟؟؟