ارسال نظر

  • خدا نگهدارت باشه انشاالله ، من و امثال من که کنار نشسته ایم و کاری جز روشنگری برای عموم مردم نمیتونیم انجام بدیم البته اون هم در حد ارتباط با اطرافیان اما شما آقای رئیسی و امثال شما ریر نظر رهبر تا میتوانید روشنگری کنید و چراغ راه باشید انشاالله