ارسال نظر

 • اولا همکاران شما در شبکه منوتو نشاتن دادند مدرک و اسلجه دست کی بوده است!
  snn.ir/003RIm
  https://snn.ir/files/fa/news/1398/10/23/907984_159.mp4

  ثانیا مگر شعار نمی دادید بچه نگ هستید و بحنگ تا بجنگیم؟
  مگر حکومت دلخواه شما همان پهلوی نیست؟
  پس بهتر است اول مثل حکومت دلخواهتان مزه گلوله فلزی را به شما بچشانیم!

  ما این جمهوری اسلامی را با با صدها هزار شهید دادن به دست آورده حفظ کرده ایم.
  تا ده برابر آن ها از شما کشته نگیریم حکومت را به شما واگذار نخواهیم کرد!


  ثالثا: از قول من از دوستانتان در رویترز تشکر کنید. اگر دروغ 1500 نفر آنها نبود و سلطنت طلبان ترسو مثل تو می فهمیدند میزان کشته ها یک دهم این تعداد هم
  نیست قطعا باز هم 5 دی به خیابان ها می آمدند! پس رویترز مچگریم!