ارسال نظر

  • شنبه 98/10/20 ساعت 20:05

    بازیکن فقط یک کلام آقا ترابی و سلام
    خدا بهتون صبر و استقامت بده