ارسال نظر

  • درست میگی عزیزم ، شما و امثال شما باید مثل سردار سلیمانی به همین شکل ادامه دهید شاید مردم هم یک تکانی به خودشان بدهند . تکیه کلام من بوده از سالها قبل هر کس ردیس جمهور امریکا میشد اسم اونو میاوردم بعضی مکانها در جلسات و میگفتم مثلا اوبا ما اگه در خونه منو بزنه توی خونه راهش نمیدم و میگم اشتباه اومدی ، بعد نمایندگان مجلس تا چشمشون به موگرینی افتاد با چه وضع اسف باری عکس میگرفتن ، خاک بر سرشان مثلا متدین هم هستند