ارسال نظر

  • اونور آبیها که ذاتا حرامزاده هستند ، توی کشور خودمون آدمهای احمقی هستند که مثلا تحصیلات هم دارند اما قبله آمالشان ماهواره هست ، باید ادمی خیلی احمق باشه با این همه مسایل که کشور ما روز به روز با قدرت پیش میره هنوز چشمش به امریکا و اروپا هستند یاد واقعه ای افتادم طرف داشت جون میداد یکی بهش میگفت اشهد بگو و بنده خدا میگفت سینی طلا م رو بیارین و الا آخر تا جان داد و مُرد و اشهد نگفت ، این بخت برگشته ها هم اونقدر غرق اروپا و امریکا هسند که میمیرند بدون آگاهی