ارسال نظر

  • سلبریتی های پدرسوخته بیشرف کثافت پست فطرت آلوده تراز حیوانات و خوک صفت های بیناموس بیعفت بیغیرت سرتاپا لجن و تعفن که جامعه ای را با هرزگی های خودتون آلوده کردید، شما بیناموسهای مایه شرمندگی و سرافکندگی ملت ایران هستید، ان شاءالله خداوند قادر متعال ریشه همه این جانوران وحشی مدعی فرهنگ و تمدن درعین بیسوادی و مطالعه و معلومات رو ازروی زمینش بکند و فرهنگ سلبریتی هارو ریشه کن کند و کشور رو از وجود منحوس و ناپاک این جانوران آلوده پاک و عاری بفرماید که عمده این بیشرفها صرفا پرادعا و فضول و خیرسرشون صاحبنظربیسواد و بی مایه و کذاب وطلبکار از همه ملت و نظام ودخالتگران بی اطلاع در همه چیزو رئیس کل دروغگو های فتنه گر و منحرف و گمراه کننده نسل جوان و عموم مردم در همه امور و مفتخورهای مواجب بگیر از دولت و صاحبان ثروت و بعضا مزدور خائن و عوامل دوتابعیتی انگلیس و آمریکا و کانادا و حقوق بگیران از شیاطین سعودی وهابی و دشمنان تمام عیار ایران و کاسه لیسان انگلیسی ها در جشن تولد ملکه الیزابت و خیرسرشون سفره افطاری ماه رمضان !!! در سفارت روباه پیر وخونخوار و بیوطن های همه چیز فروش ،خدا ریشه کثیف و پلید این چهارپایان تهوع اور رو از کشورمون بکنه الهی امین