حجت الاسلام پناهیان | دهه اول محرم 98| دانشگاه امام صادق (ع)

موضوع:
آخرین آمادگی برای ظهور: اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه

دانشگاه امام صادق (ع) | سال ۱۳۹۸
منبع: سایت استاد پناهیان

شب اول | مدت: 54 دقیقه | دریافت با کیفیت: پایین(12MB) | متوسط(25MB) | خوب(50MB)
شب دوم | مدت: 64 دقیقه | دریافت با کیفیت: پایین(11MB) | متوسط(29MB) | خوب(59MB)
شب سوم | مدت: 55 دقیقه | دریافت با کیفیت: پایین(9MB) | متوسط(25MB) | خوب(51MB)
شب چهارم | مدت: 69 دقیقه | دریافت با کیفیت: پایین(10MB) | متوسط(31MB) | خوب(63MB)
شب پنجم | مدت: 73 دقیقه | دریافت با کیفیت: پایین(12MB) | متوسط(33MB) | خوب(67MB)
شب ششم | مدت: 58 دقیقه | دریافت با کیفیت: پایین(10MB) | متوسط(26MB) | خوب(53MB)
شب هفتم | مدت: 45 دقیقه | دریافت با کیفیت: پایین(10MB) | متوسط(20MB) | خوب(41MB)
شب هشتم | مدت: 61 دقیقه | دریافت با کیفیت: پایین(10MB) | متوسط(28MB) | خوب(56MB)
شب نهم | مدت: 66 دقیقه | دریافت با کیفیت: پایین(11MB) | متوسط(30MB) | خوب(61MB)
شب دهم | مدت: 55 دقیقه | دریافت با کیفیت: پایین(12MB) | متوسط(25MB) | خوب(50MB)
شب یازدهم | مدت: 74 دقیقه | دریافت با کیفیت: پایین(10MB) | متوسط(34MB) | خوب(68MB)

 

برای دیدن آخرین مداحی های امسال به حسینیه روشنگری بروید:
حسینیه روشنگری