دکتر سلام

دکتر سلام/قسمت134

ویژه‌برنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
محسن
توسط محسن

دکتر سلام/قسمت133

صد و سی و سومین قسمت از طنز سیاسی «دکتر سلام» ویژه دوران روحانی مچکریم منتشر شد.
محسن
توسط محسن

طنز سیاسی دکتر سلام ۱۳۲

صد و سی و دومین قسمت از طنز سیاسی «دکتر سلام» ویژه دوران روحانی مچکریم منتشر شد.
محسن
توسط محسن

فیلم طنز/ دکتر سلام ۱۳۱

صد و سی و یکمین قسمت از طنز سیاسی «دکتر سلام» ویژه دوران روحانی مچکریم منتشر شد.
محسن
توسط محسن

دکتر سلام ۱۳۶

دکتر سلام ویژه نامه ای در دوران روحانی مچکریم
محسن
توسط محسن

دکتر سلام ۱۳۷

دکتر سلام ویژه نامه ای در دوران روحانی مچکریم
محسن
توسط محسن

دکتر سلام ۱۵۰

ویژه نامه ای در دوران روحانی مچکریم
محسن
توسط محسن

دکتر سلام ۱۵۱

ویژه نامه ای در دوران روحانی مچکریم
محسن
توسط محسن