مداحی های قدیمی حاج محمود کریمی

مداحی های قدیمی حاج محمود کریمی

آرشیوی قدیمی از مداحی های بسیار دلنشین و زیبا حاج محمود کریمی

حاج محمود کریمی | یا عباس جیب المای لسکینه

دیگه جون نداره پاهام نشستم به روی زمین -حاج محمودکریمی
mohsen
توسط mohsen

حاج محمود کریمی | پناه حرم خدای کرم

پناه حرم خدای کرم امیر دل و امیر علم هر کس که شد مجنون تو با دیگران کاری نداره در سجده ی دل دادگی به خاک تو سر می گذاره اگه طوفان اشک و زاری در شبستان بی قراری آرزومند یک نگاهم ای علم دار آسمان ها ساحل سبز بیکرانها اسم تو گشته تکیه گاهم غلام ادب تمام ادب امام دل و امام ادب مداحی قدیمی
mohsen
توسط mohsen

حاج محمود کریمی | پناه حرم خدای کرم

حاج محمود کریمی | سر راهم دریای حسرت توی سینم

سر راهم دریای حسرت تویی سینم موج فراته تو نگاهم کارش تموم با یه ضربه هر کی که باشه سر راهم لبای تیغ دو دمم تشنه ی دستور شماست جای همه لشگر تو خیمه ی دار الشهداست اگه خدا توون بده طوفان میشه تو صحرا اگه آقام فرمون بده دل میزنم به دریا مدد اگه حیدر کنه غوغا میشه به مولا اومد کنارم دختر تو با چشایی که...
mohsen
توسط mohsen

حاج محمود کریمی | سر راهم دریای حسرت توی سینم

حاج محمود کریمی | ساعتی رفته ولی هیچ خبر نیست

ساعتی رفته ولی هیچ خبر نیست از او آه کجا رفته عمو دیر کرده چه شده چنگ دل شوره زده مانده نفس بین گلو دل ما در همه آتش همه خون نیست آبی که شود قطره ی اشکی ز پلکش بچکد روی لبان پسرش کو علمش مشک چه شد آمده بابا ز شریعه به حرم با کمری از چه خمیده چه شد آن دلخوشی دیده بیدارعلمدار به لب گفت رباب وای شدم...
mohsen
توسط mohsen

حاج محمود کریمی | ساعتی رفته ولی هیچ خبر نیست

حاج محمود کریمی | انا العباس واویل

انا العباس واویل - کریمی (حضرت عباس ع) / قدیمی انا العباس واویل حسین تنهاست واویل اناالزهراواویل علی تنهاست واویل ای عمو جان غنچه ها نشکفته پژمرد به روی دست عمه خواهرم مرد مرا یک حرف باشدباتو آن هم اگر بودی کسی سیلی نمی خورد
mohsen
توسط mohsen

حاج محمود کریمی | انا العباس واویل

حاج محمود کریمی | ای علم افراشته بر سر ایوان عشق

ای علم افراشته بر سر ایوان عشق-کریمی(حضرت عباس ع) / مداحی قدیمی ای علم افراشته بر سر ایوان عشق خیز ز جا و مبر خواب زچشمان عشق خیز ز جا و مزن شعله به دامان عشق می روی و می شود چاک گریبان عشق خیز بپا یا اخا وقت علمداری است تیر به چشم تو و بر دل من خورده است خار و خس و تیغ وتیر جسم تو آرزده است صوت...
mohsen
توسط mohsen

حاج محمود کریمی | ای علم افراشته بر سر ایوان عشق