پایگاه خبری تحلیلی بصیرت

مستند ارتباط وهابیت و تکفیری (به زبان انگلیسی)

TEHRAN (Basirat) :Season I: Project Takfirism Episode II: Wahabi-Takfiri Connection. A series of clips that unveils the (Enemies of Islam) http://basirat.ir/en/news/2872/wahabi-takfiri-connection-%7C-enemies-of-islam
محسن
توسط محسن

مستند ارتباط وهابیت و تکفیری (به زبان انگلیسی)

توانمندیهای دفاعی ایران قابل مذاکره نیست (به زبان انگلیسی)

Iran 's defensive capabilities is not negotiable Why doesn't Iran allow negotiations on its defensive capabilities منبع: سایت بصیرت
محسن
توسط محسن

توانمندیهای دفاعی ایران قابل مذاکره نیست (به زبان انگلیسی)

چرا آمریکا از سپاه متنفر است؟ (با زیرنویس انگلیسی)

WHY AMERICA HATES IRGC? Who created ISIS and what happened to it? What has been the role of IRGC in context of ISIS? Why does America hate the IRGC? منبع: سایت بصیرت http://basirat.ir/en/news/2655/why-america-hates-irgc
چرا آمریکا از سپاه متنفر است؟ (با زیرنویس انگلیسی)