فصل دوم ملازمان حرم

فصل دوم ملازمان حرم

ملازمان حرم برنامه ای است که در فصل اول آن با همسران شهدای مدافعان حرم صحبت ها و گفتگویی شد و حالا درفصل دوم این برنامه به سراغ مدران شهدای مدافع حرم رفته و به گفتگو با آن ها می پردازد

ملازمان حرم فصل مادران قسمت دهم «شهید عباس آبیاری»

مستند ملازمان حرم فصل دوم مجموعه ای است که به زندگی شهدای مدافع حرم از نگاه مادرانشان با حضور افتخاری فضّه السادات حسینی می پردازد. قسمت دهم مستند ملازمان حرم – فصل دوم : شهید عباس آبیاری
محسن
توسط محسن

ملازمان حرم فصل مادران قسمت نهم «شهید محمدحسین میردوستی»

مستند ملازمان حرم فصل دوم مجموعه ای است که به زندگی شهدای مدافع حرم از نگاه مادرانشان با حضور افتخاری فضّه السادات حسینی می پردازد. قسمت نهم مستند ملازمان حرم – فصل دوم : شهید محمدحسین میردوستی
محسن
توسط محسن

ملازمان حرم فصل مادران قسمت هفتم «شهید علی اکبر شیرعلی»

مستند ملازمان حرم فصل دوم مجموعه ای است که به زندگی شهدای مدافع حرم از نگاه مادرانشان با حضور افتخاری فضّه السادات حسینی می پردازد. قسمت هفتم مستند ملازمان حرم – فصل دوم : شهید علی اکبر شیرعلی
محسن
توسط محسن

ملازمان حرم فصل مادران قسمت ششم «شهید مجید قربانخانی»

مستند ملازمان حرم فصل دوم مجموعه ای است که به زندگی شهدای مدافع حرم از نگاه مادرانشان با حضور افتخاری فضّه السادات حسینی می پردازد. قسمت ششم مستند ملازمان حرم – فصل دوم : شهید مجید قربانخانی
محسن
توسط محسن

ملازمان حرم فصل مادران قسمت پنجم « شهید مرتضی کریمی »

مستند ملازمان حرم فصل دوم مجموعه ای است که به زندگی شهدای مدافع حرم از نگاه مادرانشان با حضور افتخاری فضّه السادات حسینی می پردازد. قسمت پنجم مستند ملازمان حرم – فصل دوم : «شهید مرتضی کریمی»
محسن
توسط محسن

ملازمان حرم.فصل دوم.قسمت اول

قسمت اول.مصاحبه با مادر شهید مدافع حرم حسین معز غلامی ملازمان حرم عنوان روایت و مستندی است که از مصاحبه با خانواده شهدای مدافع حرم ایران عزیزمون تهیه شده است. شما می توانید فصل دوم این مستند را پنج شنبه شب های هر هفته ساعت 20 از شبکه افق پخش مشاهده نمایید.همچنین تکرار این مستند هم صبح جمعه...
محسن
توسط محسن

ملازمان حرم.فصل دوم.قسمت اول

تیزر برنامه ملازمان حرم...

ملازمان حرم عنوان روایت و مستندی است که از مصاحبه با خانواده شهدای مدافع حرم ایران عزیزمون تهیه شده است. شما می توانید فصل دوم این مستند را پنج شنبه شب های هر هفته ساعت 20 از شبکه افق پخش مشاهده نمایید.همچنین تکرار این مستند هم صبح جمعه ساعت 7و ۱۸:۳۰ روز دوشنبه و ۱۶:۳۰ روزسه شنبه از همین شبکه...
محسن
توسط محسن

تیزر برنامه ملازمان حرم...