فصل دوم ملازمان حرم

فصل دوم ملازمان حرم

ملازمان حرم برنامه ای است که در فصل اول آن با همسران شهدای مدافعان حرم صحبت ها و گفتگویی شد و حالا درفصل دوم این برنامه به سراغ مدران شهدای مدافع حرم رفته و به گفتگو با آن ها می پردازد