با کشتی نوح (ع) تا کشتی حسین (ع)

با کشتی نوح (ع) تا کشتی حسین (ع)
مستندی که به شرایط آمادگی جامعه اسلامی برای ظهور می پردازد. علی اکبر رائفی پور پیرامون آمادگی جامعه اسلامی در بحث ظهور صحبت میکنید و از جامعه حضرت نوح شروع و به جامعه زمان اهل بیت ختم می شود.

با کشتی نوح (ع) تا کشتی حسین (ع)؛ قسمت اول

سخنران : علی اکبر رائفی پور
محسن
توسط محسن