دیدار جمعی از شاعران با رهبر انقلاب سال 1397

دیدار جمعی از شاعران با رهبر انقلاب سال 1397
در شب ولادت کریم اهل‌بیت حضرت امام حسن مجتبی (علیه‌السلام)، جمعی از اهالی فرهنگ، شعر و ادب فارسی با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

شعرخوانی آقای عباس احمدی در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1397
mohsen
توسط mohsen

 شعرخوانی آقای عباس احمدی در محضر رهبری

شعرخوانی آقای محمود کسبی در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1397
mohsen
توسط mohsen

 شعرخوانی آقای محمود کسبی در محضر رهبری

شعرخوانی آقای جواد جعفری نسب در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1397
mohsen
توسط mohsen

شعرخوانی آقای جواد جعفری نسب در محضر رهبری

شعرخوانی آقای میلاد حبیبی در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1397
mohsen
توسط mohsen

 شعرخوانی آقای میلاد حبیبی در محضر رهبری

شعرخوانی آقای جواد اسلامی در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1397
mohsen
توسط mohsen

 شعرخوانی آقای جواد اسلامی در محضر رهبری

شعرخوانی آقای ایوب پرندآور در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1397
mohsen
توسط mohsen

 شعرخوانی آقای ایوب پرندآور در محضر رهبری

شعرخوانی آقای قادر طهماسبی در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1397
mohsen
توسط mohsen

 شعرخوانی آقای قادر طهماسبی در محضر رهبری

شعرخوانی آقای سید علی شکرالهی در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1397
mohsen
توسط mohsen

شعرخوانی آقای سید علی شکرالهی در محضر رهبری

شعرخوانی آقای صفرعلی احمدی از افغانستان در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1397
mohsen
توسط mohsen

 شعرخوانی آقای صفرعلی احمدی از افغانستان در محضر رهبری

شعرخوانی آقای سید علی موسوی گرمارودی در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1397
mohsen
توسط mohsen

 شعرخوانی آقای سید علی موسوی گرمارودی در محضر رهبری