دیدار جمعی از شاعران با رهبر انقلاب سال 1397

دیدار جمعی از شاعران با رهبر انقلاب سال 1397
در شب ولادت کریم اهل‌بیت حضرت امام حسن مجتبی (علیه‌السلام)، جمعی از اهالی فرهنگ، شعر و ادب فارسی با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

شعرخوانی آقای علی اکبر شاه از هندوستان در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1397
محسن
توسط محسن

 شعرخوانی آقای علی اکبر شاه از هندوستان در محضر رهبری

شعرخوانی آقای حسین کریمی مراغه‌ای در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1397
محسن
توسط محسن

 شعرخوانی آقای حسین کریمی مراغه‌ای در محضر رهبری

شعرخوانی آقای یوسفعلی میرشکاک در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1397
محسن
توسط محسن

 شعرخوانی آقای یوسفعلی میرشکاک در محضر رهبری

شعرخوانی آقای عسگر شاهی اردبیلی در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1397
محسن
توسط محسن

 شعرخوانی آقای عسگر شاهی اردبیلی در محضر رهبری

شعرخوانی آقای علیرضا قزوه در محضر رهبری

دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب ، سال 1397
محسن
توسط محسن

 شعرخوانی آقای علیرضا قزوه در محضر رهبری