رونق تولید

رونق تولید

بانک ویدئویی با موضوع رونق تولید، کارآفرینی، اختراع و نوآوری و حمایت از کالای ایرانی است. هدف ما ایجاد فرهنگ تولید، اشتغال و حمایت از کالای ایرانی است
این بانک توسط سایت کالای ایرانی زیست تهیه شده است.

ژل رویال، گنجی در دل کندو

((زیست؛ بازار زندگی ایرانی zist.ir))
ژل رویال، گنجی در دل کندو

صریح و رک درباره مانتو!

((زیست؛ بازار زندگی ایرانی zist.ir))
صریح و رک درباره مانتو!