آمریکای زیبا

آمریکای زیبا
مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.

سخنرانی رهبر انقلاب درباره «بی‌حجابی اجباری» برای زنان ایرانی در دوران رضاخان پهلوی

نقل آیت‌الله خامنه‌ای از روایت مادرشان درباره مشقت‌های دوران کشف حجاب
محسن
توسط محسن

سخنان عجیب رهبر معظم انقلاب درمورد سختی های قبل از ظهور

سخنان عجیب رهبر معظم انقلاب در سال ۷۰ درمورد سختی های قبل از ظهور دیدار مردم قم ۱۳۷۰/۱۱/۳۰
محسن
توسط محسن

سربازان خسته از جنگ

این هم از سربازان اسطوره ای آمریکا . اینا قراره بشن کاپیتان آمریکا ؟
وجدان
توسط وجدان

سربازان خسته از جنگ

آمریکای زیبا-۱۸| سلطان «راک» & «رول»

مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.
محسن
توسط محسن

آمریکای زیبا-17| زندگی شاتگانی

مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.
محسن
توسط محسن

آمریکای زیبا-۱۶| پایانِ پایان تاریخ

مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.
محسن
توسط محسن

آمریکای زیبا-15 | حکمی برای جنین

مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.
محسن
توسط محسن

آمریکای زیبا-15 | حکمی برای جنین

آمریکای زیبا-۱۴ | بدهکارترین دولت

مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.
محسن
توسط محسن

آمریکای زیبا-۱۴ | بدهکارترین دولت

آمریکای زیبا-۱۳ | گروه خشن

مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.
محسن
توسط محسن

آمریکای زیبا-۱۳ | گروه خشن

آمریکای زیبا-۱۲ | تجارت جنگ، تجارت خون

مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.
محسن
توسط محسن

آمریکای زیبا-۱۲ | تجارت جنگ، تجارت خون