صوت های مهم

استاد رائفی پور: مدیریت زمان - قسمت سوم

خلاصه 6ساعت سخنرانی استاد رائفی پور در خصوص مدیریت زمان
استاد رائفی پور: مدیریت زمان - قسمت سوم

استاد رائفی پور: مدیریت زمان - قسمت دوم

خلاصه 6ساعت سخنرانی استاد رائفی پور در خصوص مدیریت زمان
استاد رائفی پور: مدیریت زمان - قسمت دوم

استاد رائفی پور: مدیریت زمان - قسمت اول

خلاصه 6ساعت سخنرانی استاد رائفی پور در خصوص مدیریت زمان

جایگاه تشکیلات در روایات جلسه دوم

دوره کشوری اسلام ناب97....استاد عبداللهی
جایگاه تشکیلات در روایات جلسه  دوم