سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سردار «قاسم سلیمانی» به شهادت رسید؛ کسی که ۴۰ سال لباس رزم بر تن داشت. او زاده ۲۰ اسفند ۱۳۳۵ در روستای کوچک «قنات‌ملک» در شهرستان «رابر» از استان کرمان بود. سلیمانی پیش از انقلاب پیمانکار سازمان آب بود و سال ۱۳۵۵ به انقلابیون مسلمان پیوست.
او پس از انقلاب عضو سپاه شد و با حمله عراق به ایران، آموزش گردان‌هایی را در کرمان برعهده داشت. رفتن او به سوسنگرد به‌عنوان فرمانده يک گروهان، آغاز حضور او در جبهه‌های جنگ علیه عراق شد. او یکی از مهم‌ترین فرمانده‌های سپاه در جنگ بود و در عملیات‌های مهمی چون فتح فاو نقش داشته است. سلیمانی فرماندهی «لشکر ۴۱ ثارالله» را بر عهده داشت؛ لشکری که خود از بنیان‌گذاران آن بود. این لشکر در عملیات‌های مهمی نقش‌آفرینی داشت؛ در آزادسازی شهرهای خرمشهر، مهران، شوش و غیره.
با پایان جنگ، او با «لشکر ۴۱ ثارالله» به کرمان بازگشت و مسئول مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در مرز شرقی شد. سال ۱۳۷۶ هم‌زمان با اوج‌گیری قدرت طالبان در افغانستان، سلیمانی به فرماندهی نیروی قدس سپاه منصوب شد. درگیری با نیروهای تندرو در افغانستان و عراق، سلیمانی را به یک چهره معروف تبدیل کرد.
مبارزه او با نیروهای «داعش» در عراق و سوریه باعث شد تا سلیمانی تبدیل به چهره‌‌ای جهانی شود. او همیشه از نظر آمریکا یک خطر به حساب می‌آمد و این را هم بارها به صورت علنی گفته بودند. ترور سردار قاسم سلیمانی توسط نیروهای آمریکا، در ۱۳ دی‌ماه امسال و در خاک عراق انجام شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.

برشی جالب از زندگی حاج قاسم سلیمانی | قسمت ۳۱ - عاشق دیدارتم

میراث سلیمانی - برشی کوتاه از زندگی حاج قاسم سلیمانی ● آخرین دست نوشته حاج قاسم چه بود؟ از زبان حجت الاسلام راجی همه قسمت ها: https://www.Roshangari.ir/group/68721-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
برشی جالب از زندگی حاج قاسم سلیمانی | قسمت ۳۱ - عاشق دیدارتم

برشی جالب از زندگی حاج قاسم سلیمانی | قسمت ۳۰ - احترام به روحانیت

میراث سلیمانی - برشی کوتاه از زندگی حاج قاسم سلیمانی ● برخورد حاج قاسم با علما و روحانیون چگونه بود؟ از زبان حجت الاسلام راجی همه قسمت ها: https://www.Roshangari.ir/group/68721-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
برشی جالب از زندگی حاج قاسم سلیمانی | قسمت ۳۰ - احترام به روحانیت

برشی جالب از زندگی حاج قاسم سلیمانی | قسمت ۲۹ - ماجرای انجیر

میراث سلیمانی - برشی کوتاه از زندگی حاج قاسم سلیمانی ● دقت نظر حاج قاسم در امور مختلف از زبان حجت الاسلام راجی همه قسمت ها: https://www.Roshangari.ir/group/68721-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
برشی جالب از زندگی حاج قاسم سلیمانی | قسمت ۲۹ - ماجرای انجیر

برشی جالب از زندگی حاج قاسم سلیمانی | قسمت ۲۸ - راز عکس معروف

میراث سلیمانی - برشی کوتاه از زندگی حاج قاسم سلیمانی ● سبک متفاوت احترام نظامی حاج قاسم به رهبری از زبان حجت الاسلام راجی همه قسمت ها: https://www.Roshangari.ir/group/68721-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
برشی جالب از زندگی حاج قاسم سلیمانی | قسمت ۲۸ - راز عکس معروف

برشی جالب از زندگی حاج قاسم سلیمانی | قسمت ۲۷- جبهه اینجاست

میراث سلیمانی - برشی کوتاه از زندگی حاج قاسم سلیمانی ● توصیه حاج قاسم به حضور در کدام عرصه بود؟ از زبان حجت الاسلام راجی همه قسمت ها: https://www.Roshangari.ir/group/68721-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
برشی جالب از زندگی حاج قاسم سلیمانی | قسمت ۲۷- جبهه اینجاست

برشی جالب از زندگی حاج قاسم سلیمانی | قسمت ۲۶ - خوش رویی با خانواده

میراث سلیمانی - برشی کوتاه از زندگی حاج قاسم سلیمانی ● رفتار حاج قاسم با همسر و فرزندانش چگونه بود؟ از زبان حجت الاسلام راجی همه قسمت ها: https://www.Roshangari.ir/group/68721-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
برشی جالب از زندگی حاج قاسم سلیمانی | قسمت ۲۶ - خوش رویی با خانواده

برشی جالب از زندگی حاج قاسم سلیمانی | قسمت ۲۵ - مردی که دشمن را به زانو درآورده بود...

میراث سلیمانی - برشی کوتاه از زندگی حاج قاسم سلیمانی ● ... از زبان حجت الاسلام راجی همه قسمت ها: https://www.Roshangari.ir/group/68721-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
برشی جالب از زندگی حاج قاسم سلیمانی | قسمت ۲۵ - مردی که دشمن را به زانو درآورده بود...

برشی جالب از زندگی حاج قاسم سلیمانی | قسمت ۲۴ - همیشه به روز

میراث سلیمانی - برشی کوتاه از زندگی حاج قاسم سلیمانی ● سردار سلیمانی، بروز تر از نیروهای کف میدان از زبان حجت الاسلام راجی همه قسمت ها: https://www.Roshangari.ir/group/68721-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
برشی جالب از زندگی حاج قاسم سلیمانی | قسمت ۲۴ - همیشه به روز

برشی جالب از زندگی حاج قاسم سلیمانی | قسمت ۲۳ - نترس

میراث سلیمانی - برشی کوتاه از زندگی حاج قاسم سلیمانی ● واکنش افسر سابق CIA بعد از دیدن عکس حاج قاسم در خط مقدم... از زبان حجت الاسلام راجی همه قسمت ها: https://www.Roshangari.ir/group/68721-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
برشی جالب از زندگی حاج قاسم سلیمانی | قسمت ۲۳ - نترس

برشی جالب از زندگی حاج قاسم سلیمانی | قسمت ۲۲ - آداب زیارت

میراث سلیمانی - برشی کوتاه از زندگی حاج قاسم سلیمانی ● حاج قاسم چه سوره‌ای را در گلزار شهدا می‌خواند؟ از زبان حجت الاسلام راجی همه قسمت ها: https://www.Roshangari.ir/group/68721-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%20%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
برشی جالب از زندگی حاج قاسم سلیمانی | قسمت ۲۲ - آداب زیارت