مستند در برابر طوفان 3

مستند در برابر طوفان 3

مجموعه مستند "در برابر طوفان" روایتگر تاریخ سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم از زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی تا انقلاب اسلامی است. در این مجموعه صداها و تصاویر دیده نشده از تاریخ معاصر کشور نمایش داده می شود. «در برابر طوفان 3» از تابستان 1356 آغاز شده و تا زمستان 1357 را روایت می‌کند؛ در این مجموعه اتفاقاتى بررسی شده که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است که از آن جمله می‌توان به مصادیق حمایت کشورهای خارجی از محمدرضا پهلوی و آغاز موج انقلاب در تمام استان‌های کشور اشاره کرد.

مستند در برابر طوفان ۳ قسمت دهم

شبکه مستند 20بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۰
محسن
توسط محسن

مستند در برابر طوفان ۳ قسمت نهم

شبکه مستند 19 بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۰
محسن
توسط محسن

مستند در برابر طوفان ۳ قسمت هشتم

شبکه مستند 18بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۰
محسن
توسط محسن

مستند در برابر طوفان ۳ قسمت هفتم

شبکه مستند 17 بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۰
محسن
توسط محسن

مستند در برابر طوفان ۳ قسمت ششم

شبکه مستند 16 بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۰
محسن
توسط محسن

مستند در برابر طوفان ۳ قسمت پنجم

شبکه مستند 15 بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۰
محسن
توسط محسن

مستند در برابر طوفان ۳ قسمت اول

شبکه مستند ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۰
محسن
توسط محسن

مستند در برابر طوفان ۳ قسمت چهارم

شبکه مستند 14 بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۰
محسن
توسط محسن

مستند در برابر طوفان ۳ قسمت سوم

شبکه مستند 13 بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۰
محسن
توسط محسن

مستند در برابر طوفان ۳ قسمت دوم

شبکه مستند 12 بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۰
محسن
توسط محسن