بزنگاه تجارت

بزنگاه تجارت

در مجموعه بزنگاه تجارت، داستان چگونگی برجسته شدن برندهای برتر جهانی و پولدارشدن برخی ثروتمندان مشهور روایت شده است.

بزنگاه تجارت-9 | درباره «تاتا» بزرگترین شرکت خصوصی هند

بعد از کشف میادین نفتی در دریای شمال، نروژ و بریتانیا دو سیاست متفاوت را در قبال درآمدهای نفتی شان در پیش گرفتند که نتیجه آن از دست رفتن ثروت بریتانیای ها و معتبرترین توسعه ارزی برای نروژی ها بود.
محسن
توسط محسن

بزنگاه تجارت-9 | درباره «تاتا» بزرگترین شرکت خصوصی هند

بزنگاه تجارت -۸ | چطور ثروت نفتی بریتانیایی‌ها از دست رفت / هشدار برای ایران

در مجموعه بزنگاه تجارت، داستان چگونگی برجسته شدن برندهای برتر جهانی و پولدارشدن برخی ثروتمندان مشهور روایت شده است.
محسن
توسط محسن

بزنگاه تجارت -۸ | چطور ثروت نفتی بریتانیایی‌ها از دست رفت / هشدار برای ایران

بزنگاه تجارت -۷ | راز ثروتمند شدن هلندی‌ها

در مجموعه بزنگاه تجارت، داستان چگونگی برجسته شدن برندهای برتر جهانی و پولدارشدن برخی ثروتمندان مشهور روایت شده است.
محسن
توسط محسن

بزنگاه تجارت -۷ | راز ثروتمند شدن هلندی‌ها

بزنگاه تجارت -۶ |چطور بازار امریکا به تسخیر چینی‌ها در آمد؟

در مجموعه بزنگاه تجارت، داستان چگونگی برجسته شدن برندهای برتر جهانی و پولدارشدن برخی ثروتمندان مشهور روایت شده است.
محسن
توسط محسن

بزنگاه تجارت -۶ |چطور بازار امریکا به تسخیر چینی‌ها در آمد؟

بزنگاه تجارت -۵ | راز رشد «نایک»

در مجموعه بزنگاه تجارت، داستان چگونگی برجسته شدن برندهای برتر جهانی و پولدارشدن برخی ثروتمندان مشهور روایت شده است.
محسن
توسط محسن

بزنگاه تجارت -۵ | راز رشد «نایک»

بزنگاه تجارت-۴ | درباره دزدهای زیراکس: بیل گیتس و استیو جابز

در مجموعه بزنگاه تجارت، داستان چگونگی برجسته شدن برندهای برتر جهانی و پولدارشدن برخی ثروتمندان مشهور روایت شده است.
محسن
توسط محسن

بزنگاه تجارت-۴ | درباره دزدهای زیراکس: بیل گیتس و استیو جابز

بزنگاه تجارت-۳ | «بی ام وِ» داستان تاریک یک سلسله آلمانی

در مجموعه بزنگاه تجارت، داستان چگونگی برجسته شدن برندهای برتر جهانی و پولدارشدن برخی ثروتمندان مشهور روایت شده است.
محسن
توسط محسن

بزنگاه تجارت-۲ | چطور پپسی بر شوروی پیروز شد

در مجموعه بزنگاه تجارت، داستان چگونگی برجسته شدن برندهای برتر جهانی و پولدارشدن برخی ثروتمندان مشهور روایت شده است.
محسن
توسط محسن

بزنگاه تجارت-۱ | نوتلا؛ جادوی جنگ جهانی دوم

در مجموعه بزنگاه تجارت، داستان چگونگی برجسته شدن برندهای برتر جهانی و پولدارشدن برخی ثروتمندان مشهور روایت شده است.
محسن
توسط محسن