مسابقه سیاسی رخداد

مسابقه سیاسی رخداد

مسابقه تلوزیونی رخداد با محوریت موضوعات تاریخی و سیاسی، روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته از شبکه افق پخش می شود، سه گروه دو نفره شرکت می کنند و در پایان به تیم برنده جایزه نقدی اهدا می شود.

«رخداد» اولین مسابقه سیاسی صدا و سیما - قسمت نهم

شنبه ها و یکشنبه ساعت 21 از شبکه افق
mohsen
توسط mohsen

«رخداد» اولین مسابقه سیاسی صدا و سیما - قسمت هشتم

شنبه ها و یکشنبه ساعت 21 از شبکه افق
mohsen
توسط mohsen

«رخداد» اولین مسابقه سیاسی صدا و سیما - قسمت هفتم

شنبه ها و یکشنبه ساعت 21 از شبکه افق
mohsen
توسط mohsen

«رخداد» اولین مسابقه سیاسی صدا و سیما - قسمت ششم

شنبه ها و یکشنبه ساعت 21 از شبکه افق
mohsen
توسط mohsen

«رخداد» اولین مسابقه سیاسی صدا و سیما - قسمت پنجم

شنبه ها و یکشنبه ساعت 21 از شبکه افق
mohsen
توسط mohsen

«رخداد» اولین مسابقه سیاسی صدا و سیما - قسمت چهارم

شنبه ها و یکشنبه ساعت 21 از شبکه افق
mohsen
توسط mohsen

«رخداد» اولین مسابقه سیاسی صدا و سیما - قسمت سوم

شنبه ها و یکشنبه ساعت 21 از شبکه افق
mohsen
توسط mohsen

«رخداد» اولین مسابقه سیاسی صدا و سیما - قسمت دوم

شنبه ها و یکشنبه ساعت 21 از شبکه افق
mohsen
توسط mohsen

«رخداد» اولین مسابقه سیاسی صدا و سیما - قسمت اول

شنبه ها و یکشنبه ساعت 21 از شبکه افق
mohsen
توسط mohsen