افول آمریکا

افول آمریکا

گروه‌های محافظه‌کاری که مدعی به سرقت رفتن آرای انتخابات ۲۰۲۰ از دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا هستند، در شهرهای سراسر آمریکا دست به تظاهرات زدند حال آنکه اعتراضات در واشنگتن دی‌سی به خشونت کشیده شد. گروه راستگرای «پسران افتخار» که حامی ترامپ هستند و چپگراهای «آنتیفا» که از جو بایدن نامزد دموکرات حمایت می‌کنند؛ در مرکز واشنگتن با یکدیگر درگیر شدند تا آنجا که پلیس با توسل به اسپری فلفل، آنها را از هم جدا کرد.

نظر جورج سوروس دریاره افول ابرقدرتی آمریکا

نظر جورج سوروس دریاره افول ابرقدرتی آمریکا / موشن گرافیک «وضعیت اقتصادی آمریکا» شبکه افق
mohsen
توسط mohsen

افول قدرت آمریکا؛مرگ آمریکا نزدیک است...

افول قدرت آمریکا؛مرگ آمریکا نزدیک است... افول قدرت اقتصادی آمریکا تا سال2030 و جایگزینی این کشور با چین

عواملی که نشان از افول قدرت آمریکا دارد

اوباما رئیس جمهور آمریکا چهارمین نامه خود را به رهبر ایران در حالی مینویسد که زیر بار فشارهای داخلی و خارجی است. او به امید پاسخ رهبر ایران و کسب وجه از این طریق برای کاهش فشار ها اقدام کرده اما پاسخ ندادن رهبر ایران به این نامه فشار مضاعفی بر باقی فشار ها بر روی او می شود تا تحلیل گران به او لقب...