انیمیشن آرمن

انیمیشن آرمن

«آرمن» محصول مشترک سازمان هنری رسانه‌ای اوج و صداوسیما اولین انیمیشن ابرقهرمانی در ایران است که توان رقابت با انیمیشن‌های خارجی را دارد.

کارگردانی این سریال انیمیشن را محمدرضا حسایی و حسین صفارزادگان به عهده دارند و محمدمهدی شکوری تهیه کننده این اثر کاملا ایرانی است.

انیمیشن آرمن | قسمت ۱۱: ورود به شهر زیر زمینی

داستان درباره ی آرمن وبیگو است که درگیر یک مچبند جادویی می شوند... مشاهده تمام قسمت ها در لینک زیر https://www.roshangari.ir/group/66827-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D8%A2%D8%B1%D9%85%D9%86
محسن
توسط محسن

انیمیشن آرمن | قسمت ۱۲: شهر زیر زمینی

داستان درباره ی آرمن وبیگو است که درگیر یک مچبند جادویی می شوند... مشاهده تمام قسمت ها در لینک زیر https://www.roshangari.ir/group/66827-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D8%A2%D8%B1%D9%85%D9%86
محسن
توسط محسن

انیمیشن آرمن | قسمت ۱۰: تیوانی

داستان درباره ی آرمن وبیگو است که درگیر یک مچبند جادویی می شوند... مشاهده تمام قسمت ها در لینک زیر https://www.roshangari.ir/group/66827-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D8%A2%D8%B1%D9%85%D9%86
محسن
توسط محسن

انیمیشن آرمن | قسمت ۹: تارا

داستان درباره ی آرمن وبیگو است که درگیر یک مچبند جادویی می شوند... مشاهده تمام قسمت ها در لینک زیر https://www.roshangari.ir/group/66827-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D8%A2%D8%B1%D9%85%D9%86
محسن
توسط محسن

انیمیشن آرمن | قسمت ۸: فرار از سیاره خوتنگ‌ها

داستان درباره ی آرمن وبیگو است که درگیر یک مچبند جادویی می شوند... مشاهده تمام قسمت ها در لینک زیر https://www.roshangari.ir/group/66827-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D8%A2%D8%B1%D9%85%D9%86
محسن
توسط محسن

انیمیشن آرمن | قسمت ۷: شروعی دویاره

داستان درباره ی آرمن وبیگو است که درگیر یک مچبند جادویی می شوند... مشاهده تمام قسمت ها در لینک زیر https://www.roshangari.ir/group/66827-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D8%A2%D8%B1%D9%85%D9%86
محسن
توسط محسن

انیمیشن آرمن | قسمت ۶: سفر فضایی

داستان درباره ی آرمن وبیگو است که درگیر یک مچبند جادویی می شوند... مشاهده تمام قسمت ها در لینک زیر https://www.roshangari.ir/group/66827-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D8%A2%D8%B1%D9%85%D9%86
محسن
توسط محسن

انیمیشن آرمن | قسمت ۵: آغاز سفر

داستان درباره ی آرمن وبیگو است که درگیر یک مچبند جادویی می شوند... مشاهده تمام قسمت ها در لینک زیر https://www.roshangari.ir/group/66827-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D8%A2%D8%B1%D9%85%D9%86
محسن
توسط محسن

انیمیشن آرمن | قسمت ۴: تصمیم بزرگ

داستان درباره ی آرمن وبیگو است که درگیر یک مچبند جادویی می شوند... مشاهده تمام قسمت ها در لینک زیر https://www.roshangari.ir/group/66827-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D8%A2%D8%B1%D9%85%D9%86
محسن
توسط محسن

انیمیشن آرمن | قسمت ۳: فرار

داستان درباره ی آرمن وبیگو است که درگیر یک مچبند جادویی می شوند... مشاهده تمام قسمت ها در لینک زیر https://www.roshangari.ir/group/66827-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D8%A2%D8%B1%D9%85%D9%86
محسن
توسط محسن