سرود جهانی سلام فرمانده 2

سرود جهانی سلام فرمانده 2

سرود سلام فرمانده با زبان های مختلف در نقاط مختلف جهان به اجرا درآمده است و بازتاب گسترده جهانی پیدا کرده. این سرود ابتدا توسط گروه سرود 313 ماح و حاج ابوذر روحی در مسجد مقدس جمکران خوانده شد اما در تمام جهان بازتاب گسترده ای داشته است.

حال با گذشت یکسال از انتشار این سرود، قسمت دوم این سرود منتشر شده است