تیتراژ مستند «گام نهایی»، سوغات ایران برای طرف غربی مذاکره


جمعی از اهالی رسانه در این دور مذاکرات تیتراژ مستند گام نهایی را به عنوان سوغاتی برای اشتون و کری فرستادند


+ 
10

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر