شهادت امام موسی کاظم - خلج - زیر سنگینی زنجیر سرش افتاده


زیر سنگینی زنجیر سرش افتاده/ خواست پرواز کند دید پرش افتاده/ می شود گفت کجا تکیه به دیوار زده ست/ بس که شلاق به جان کمرش افتاده


+ 
12

- 
5

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر