مبعث رسول اکرم (ص) - میرداماد - بخوان بنام خداوندگار لوح و قلم


بخوان بنام خداوندگار لوح و قلم / بخوان بخوان که تویی منجی همه عالم / بخوان که پیشتر و برتریتو از آدم


+ 
53

- 
17

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر