مستند موج - مذاکرات هسته ای


چه چیزی باعث شد مذاکرات به نتیجه نرسد؟ سوالی است که مثل همیشه رسانه های بیگانه به مانند کقاکات آمریکایی تلاش کردند یکطرفه به قاضی بروند و ایران را عامل و مصبب بی نتیجه ماندن این دور از مذاکزات معرفی کنند و مدعی شدند که ایران است که باید تصمیمات سخت تری بگیرد ...


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر