سردار شهید عبدالله اسکندری در سوریه


چندی پیش سردار عبدالله اسکندری رئیس سابق بنیاد شهید استان فارس در سوریه و به دست تکفیری های سلفی به شهادت رسید و مانند مولایش حسین سر او را از بدنش جدا کردند


+ 
13

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر