خط آزاد - روایتی از عزل بنی صدر


روایتی پایان عمر ابوالحسن بنی صدر - اکنون پس از گذشت 30 سال از آن اتفاقات ، این سوال مطرح می شود که چگونه مردی که روزی از انقلابیون بود سرانجام اینچنین داشت؟ شاید جواب این سوال را باید در سخنرانی امام در مراسم تنفیذ حکم تنفیذ ریاست جمهوری بنی صدر جستجو کرد....


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر