استاد بابامرادی-آسیب شناسی عفاف و حجاب-شبکه خبر


استاد بابامرادی با حضور در برنامه صبح با خبر شبکه خبر به اختصار در مورد مشکلات پیش آمده پیرامون مسئله عفاف و حجاب ، ریشه ، پیشینه ، تاریخچه و دلایل آنها بحث و گفت و گو می کنند .
تاریخ برنامه : چهارشنبه 93/3/21 - ساعت 8 صبح
www.bayanportal.ir


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر