دیدار و گفتگوی جمعی از جانبازان با رهبر انقلاب


در حاشیه دیدار با خانواده ها ی شهادای هفتم تیر


+ 
4

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر