واکنش صدای آمریکا به انتقادات کارشناس خود


شبکه صدای آمریکا گرچه در منشور خود مدعی بیطرفی در انتشار خبر است، اما در واقعیت بر خلاف این منشور عمل کرده و اخباری مغرضانه و به دور از حقیقت را به مخاطبان ارائه می دهد.


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر