پیام ویدئویی ظریف در آستانه گام نهایی


محمد جواد ظریف در فیس بوکش نوشت: قبل از رفتن به وین یک پیام ویدیویی به زبان انگلیسی مختلف تهیه کردم که با زیرنویس به زبان های مختلف در فضای مجازی منتشر شد.


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)