ادوارد اسنودن : داعش ساخته انگلیس ، آمریکا و اسرائیل است


افشاگری ادوارد اسنودن پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا درباره پشت پرده داعش


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر