نتیجه کبر و غرور


داخل بهشت نمی شود کسی که ذره ای کبر در قلبش باشد


+ 
2

- 
0
ارسال در 1393/4/24 ساعت 15:11 2014-7-15 15:11:12

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر