فلسفه صبر ائمه


سخنرانی کوتاه علی اکبر رائفی پور درباره صبر حضرت موسی و ائمه


+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر