آقای ظریف میشه نخندید!!!


لااقل نخندید! – امروز غزه و پیام به دستگاه دیپلماسی کشور


+ 
7

- 
4

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر