وقتی بی بی سی «خیت» می شود !!


دهن کجی مردم اسکاتلند به بی بی سی فارسی که به دنبال دروغ پراکنی می باشد .


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)