فضاسازی زنجیره ای ها درباره دیدار روحانی با نخست وزیر انگلیس


فکر میکنند با تیتر می شود تاریخ را عوض کرد...


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر