شب اول محرم 92 / مطیعی / 7


شده آسمان خیمه ی غم زمین و زمان غرق ماتم


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر