نخست وزیر انگلیس : برای مبارزه با « ایرانی ها » به اسرائیل کمک خواهم کرد


بسیاری از تاریخ‌نگاران افسانه "استر" را آرزویی برای حاکمان یهودی که در جستجوی آرزوهای بر باد رفته‌شان هستند، می‌دانند.
./.
تقریبا تمام دنیا می‌دانند که کتاب "استر" افسانه و "پوریم" جشن اساطیری است جز "کامرون" نخست‌وزیر انگلیس، که تا دیروز خود را بر اساس اسناد و مدارک اسکاتلندی، ولزی و انگلیسی معرفی می‌کرد و حالا بعد از گذشت چند سال واقعیت رنگ دیگری به خود می‌گیرد و "کامرون" در کِنِسِت اسرائیل به معرفی نیاکان نژادپرست یهودی خود می‌پردازد.
./.
اکنون نخست‌وزیر مجهول‌الهویه انگلیس از افسانه‌ای که هزاران کارشناس به جعلی بودن آن مهر تایید زدند، تجلیل می‌کند.


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر