گشاده دستی یک نیکوکار برای حل «مشکل مسکن زوج های جوان»


اجاره دادن دنیایی در راه آباد کردن خانه آخرت/.حاج آقا محمدی دو واحد از آپارتمانش را به زوج های جوانی که مشکل مسکن دارند به « بهای ماهی 14 هزار تومان » به نیت 14 معصوم و به مدت یکسال اجاره میدهد...


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر